Security Task Manager 1.8.d

Security Task Manager 1.8.d

A. & M. Neuber Software GmbH – 2,3MB – Shareware – Windows
ra khỏi 9 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
An ninh Task Manager là một người xem quá trình nâng cao, cung cấp các thông tin chi tiết về chương trình và tiến trình đang chạy trên máy tính. Nó sẽ hiển thị tất cả các thông tin tiêu chuẩn, bao gồm các tập tin tên, đường dẫn thư mục, mô tả, sử dụng CPU vv cũng như một nguy cơ bảo mật độc đáo đánh giá. Nguy cơ bảo mật đánh giá dựa trên một phân tích rằng có các khía cạnh khác nhau của quá trình xem xét, và cho thấy khả năng của quá trình này đang là khả năng phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc một Trojan hay keylogger. Chỉ số này là hoàn toàn dựa trên phân tích chung chung, và không sử dụng bất kỳ tập tin chữ ký, do đó, nó mở để giải thích của người dùng (nâng cao). An ninh Task Manager cũng sẽ hiển thị thời gian bắt đầu, biểu tượng của quá trình, chức năng ẩn và nhiều hơn nữa. Mà người xem quá trình nhận thức ảo driver phần mềm, Dịch vụ, Các BHO và quá trình ẩn ẩn từ Windows Task Manager. Bạn có thể chọn để chấm dứt bất kỳ quá trình, xóa nó hoặc luân phiên kiểm dịch nó, mà sẽ vô hiệu hóa nó chạy một lần nữa mà không thực sự xóa bỏ nó. Thông tin bổ sung được cung cấp qua kết quả Google bối cảnh nhạy cảm, và bạn có thể tùy chỉnh xếp hạng rủi ro bằng cách thêm ý kiến của riêng bạn.

Nếu bạn mua an ninh quản lý tác vụ bạn nhận được phần mềm SpyProtector cho miễn phí. SpyProtector chứa các công cụ để bảo vệ máy tính của bạn từ keylogger, phần mềm gián điệp, trojans. SpyProtector xóa dấu vết của hoạt động Internet và máy tính của bạn và ngăn chặn bàn phím đầu vào Giám sát. Hơn nữa, SpyProtector sẽ cảnh báo bạn khi đăng ký thay đổi.

Snapfiles.com đã viết: "Nhìn chung, một TaskManager rất hữu ích cho người mới và người dùng cao cấp như nhau, mà cung cấp nhiều tính năng độc đáo."

Tổng quan

Security Task Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi A. & M. Neuber Software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 785 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Security Task Manager là 2.3, phát hành vào ngày 13/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.3, được sử dụng bởi 44 % trong tất cả các cài đặt.

Security Task Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,3MB.

Người sử dụng của Security Task Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Security Task Manager!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 785 UpdateStar có Security Task Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
A. & M. Neuber Software GmbH
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại